Edifici plurifamiliar per 10 habitatges, 2 locals i aparcaments a Lliçà de Vall

Any: 
2007
Localitat: 
Lliçà de Vall
Promotor: 
Promociones CLODOSA
Arquitecte: 
Jordi Cid Espuny
Superfície (m2): 
1.562,00
Pressupost (€): 
1.035.000,00
Serveis: 

Construction Management, Direcció d'execució, control de qualitat, coordinació de seguretat i salut

Descripció: 

Construcció d'edifici plurifamiliar aïllat per 10 habitatges, 2 locals i aparcaments a Lliçà de Vall

Tipus de projecte: