Nous descobriments a la basílica de Sant Just

dimecres, 16 gener 2013

EL PERIÓDICO / Barcelona

Una de les troballes revela la importància de la Bàrcino visigoda.

Dues intervencions arqueològiques a la basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor van fer sortir a la llum el 2011 restes que van des de l'època romana fins a la contemporània. Ara, en el marc dels treballs que es porten a terme en aquesta església situada a la plaça de Sant Just, en un punt central del que va ser l'antiga colònia Bàrcino, s'han trobat noves joies al subsòl.

Aquesta última intervenció s'ha centrat en l'actual sagristia de l'església gòtica i ha permès treure a la llum un element molt simbòlic: una piscina baptismal. Aquesta troballa té una gran importància per a l'estudi de la ciutat cristina i visigoda de Bàrcino. Alhora que posiciona Sant Just i Pastor al lloc que li correspon històricament, ja que li torna la importància que va tenir en el seu moment: perquè sempre s'ha parlat d'aquesta església com a catedral, i de fet ho va ser: la catedral catòlica.