Edifici plurifamiliar per 3 habitatges i aparcaments en Castellbisbal

Any: 
2006
Localitat: 
Castellbisbal
Promotor: 
Privat - Comunitat de propietaris
Arquitecte: 
Núria Oms i Marta Urbiola
Superfície (m2): 
521,12
Pressupost (€): 
627.000,00
Serveis: 

Direcció d'execució, control de qualitat i coordinació de seguretat

Descripció: 

Construcció d'edifici plurifamiliar per 3 habitatges i aparcaments en carrer Sant Antoni de Castellbisbal

Tipus de projecte: