El Centre de Neteja del Parc de Joan Miró rep la certificació Hojas Verdes del GBCE

dijous, 14 febrer 2019

ajuntament.barcelona.cat

El Green Building Council España (GBCE)  considera que un edifici sostenible ha de complir amb les cinc Ps: persones, com qualitat de vida i benestar; prosperitat, com a desenvolupament econòmic local i just; planeta, com protecció al nostre entorn; pau, com concòrdia i harmonia i pacte, com implicació i compromís entre tothom.

Divendres dia 15 de febrer a les 10:30 hores, el comissionat d'Ecologia Urbana, frederic Ximeno, recollirà el certificat Hojas Verdes que el GBCE ha atorgat al Centre de Neteja del Parc de Joan Miró.

El nou Cntre de Neteja del Parc Joan Miró, que es va inaugurar el maig de 2018 com una instal·lació sostenible i funcional, centralitza el serveis de recollida de residus de la via pública de la Nova Esquerra de l'Eixample. L'edifici incorpora mesures d'eficiència energètica per reduir l'impacte ambiental que l'han fet mereixedor d'aquesta distinció.

Així, el GBCE ha destacat en la seva avaluació de l'edifici la ubicació del Centre de Neteja, la qualitat ambiental de l'interior (tenint en compte l'aire, la llum, el soroll i el confort), així com la gestió eficient dels recursos en termes de consum d'energia, aigua i materials. També s'ha tingut en compte la integració social de l'edifici (l'accessibilitat, la formació i la comunicació del centre) i la qualitat tècnica dels sistemes de monitorització, documentació i manteniment).

Seguint la línea d'altres centres de neteja situats al subsòl, com a Horta o a Sant Gervasi, el nou parc de la Nova Esquerra de l'Eixample compleix amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica que contribueixen a reduir-ne l'impacte ecològic i ambiental. El soterrament facilita l'aïllament tèrmic i acústic de les instal·lacions de manera natural, fet que condueix a reduir el soroll en l'àmbit del parc i evitar molèsties al veïnat. A més, les instal·lacions disposen d'un sistema d'energia geotèrmica, il·luminació de baix consum i aprofitament d'aigües freàtiques. Així mateix, s'han reutilitzat els materials procedents de l'enderroc de l'antiga plça per construir el revestiment de part de la façana.