S'inicia l'exposició pública del projecte del nou parc de neteja de l'Eixample al Parc Joan Miró

dilluns, 9 juny 2014

El centre tindrà una superfície de 3.556 m2 i s'ha dissenyat per aprofitar els recursos hídrics de l'entorn i minimitzar l'impacte paisatgístic.

La construcció del nou centre de Neteja de l'Esquerra de l'Eixample al subsòl del parc de Joan Miró costarà prop de 9.700.000€, amb una durada de l'actuació de 23 mesos, que es preveu que s'iniciï el 2015.

Un edifici eficient i integrat

El nou parc de neteja comptarà amb un aparcament i zona de càrrega elèctrica per als vehicles de la flota de neteja, una zona de gestió de residus i transferidor mecànic de contenidors, un dipòsit d'aigües freàtiques, espai d'oficines i logístic, vestuaris i una sala polivalent. Aquesta actuació s'aprofita també per dotar d'un local nou a l'associació de veïns del Parc de l'Escorxador, i renovar l'espai per al personal d'Espais Verds que té cura del parc de Joan Miró i la instal·lació de bombament de la font del parc.

D'altra banda, el parc es construirà sota la llosa elevada, aprofitant el desnivell existent per minimitzar l'excavació necessària per al nou equipament. L'accés dels vehicles al parc de neteja es preveu pel carrer Diputació, aprofitant part de la rampa existent que dóna accés al dipòsit de retenció d'aigües pluvials soterrat.

La proposta té el mínim d'impacte sobre els elements vegetals ja que és la zona menys arbrada del parc de Joan Miró, i es preveu replantar les unitats afectades dins del mateix parc.